projecte de Comunicació: Zoom. La col·lecció en anàlisi. realitzat per al Museu Picasso de barcelona, l’any 2016. la fotografia és de pfp.