projecte d’identitat: trac. rehabilitació d’edificis. realitzat l’any 2022.