projecte d’exposició i comunicació: som natura. realizat per al museu de ciències naturals de barcelona, l’any 2019. el disseny de l’espai és de victoria garriga i la fotografia de cadàver exquisit i pfp.