projecte de comunicació: picasso educa. realitzat per al servei educatiu del museu picasso de barcelona, l’any 2018. fotografia: cadàver exquisit.