projecte d’identitat, comunicació i editorial: música z. realizat per a la xarxa de centres cívics de Barcelona. institut de cultura de Barcelona, l’any 2022.