projecte d’Identitat: Museu Etnològic de Barcelona . realitzat per a l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2015. la fotografia és de pfp.