projecte d’identitat: murs oberts. realitzat per a l’institut de cultura de l’ajuntament de barcelona, l’any 2022.