projecte Editorial: Miguel Milá. realitzat per a l’Arq-Infad, l’any 2003.