projecte Editorial: col·lecció Maledicta. realitzat per a l’Editorial Global Rhythm Press, l’any 2008.