projecte Editorial: La Municipal (Proposta). realitzat per a l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2012. la fotografia és de pfp.