projecte Editorial: La condició humana. El somni d’una ombra. realitzat per al Fòrum Barcelona, l’any 2004.