projecte de Senyalització: L’11. Complex esportiu. realitzat per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’any 2011. l’Arquitectura és de Roger Méndez i la Fotografia de Marcela V. Grassi.