projecte Editorial: Editorial Gustavo Gili. Una historia. 1902-2012. realitzat per a l’editorial gustavo gili, l’any 2012. la fotografia és de pfp.