projecte de Senyalització: Ciaj. Centre d’informació i assessorament per a joves. realitzat per a l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2009. la fotografia és de pfp.