projecte de Senyalització: Cèntric. Espai Cultural. realitzat per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’any 2010. l’Arquitectura és Brullet-De Luna Arquitectes i la fotografia de pfp.