projecte Editorial: Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona. realitzat per a l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’any 2011. la fotografia és de pfp.