projecte de senyalització: biblioteca el molí. realitzat per a l’àrea metropolitana de barcelona, l’any 2019. l’arquitectura és d’antonio montes i rosa bertran i la fotografia de jordi surroca.