projecte de comunicació. barcelona poesia. realitzat per a l’ajuntament de barcelona, l’any 2018. fotografia: pfp.