projecte de comunicació. barcelona novel·la històrica. realitzat per a l’institut de cultura de l’ajuntament de barcelona, l’any 2018. fotografia: pfp i cadàver exquisit.