projecte Editorial: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. realitzat per a l’arxiu fotogràfic de barcelona, des de l’any 2006.