projecte Editorial: 2G. Revista internacional d’arquitectura. realitzat per a l’Editorial Gustavo Gili, l’any 2009.