projecte Editorial: Toros. Imatge i culte a la mediterrània antiga. realitzat per al Museu d’Història de Barcelona, l’any 2002, amb la col·laboració de jordi pinós.