Editorial / Toros. Imatge i culte a la mediterrània antiga / Museu d’Història de Barcelona / 2002

1toros
2toros
3
4
5
6
7
8
10
11