Editorial / Toros. Imatge i culte a la mediterrània antiga / Museu d’Història de Barcelona / 2002