projecte de Comunicació: la Nit dels museus. realitzat per al Museu d’Història de Barcelona, l’any 2010.