Identitat / Museu Etnològic de Barcelona / Ajuntament de Barcelona / 2015