Identitat / Museu de les Cultures del Món de Barcelona / Ajuntament de Barcelona / 2013