Senyalització /  Museu de Cultures del Món de Barcelona / Ajuntament de Barcelona / 2015

01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
34
31
32
33