Comunicació / Museu de Cultures del Món de Barcelona / Ajuntament de Barcelona / 2015