Editorial / La condició humana. El somni d’una obra / Fòrum Barcelona / 2004