Identitat / Kultura. Idees i estratègies per al patrimoni / 2003 / Amb la col·laboració de: Jordi Pinós