projecte editorial: col·lecció kosmopolis. edicions bilingües català/anglès i castellà/anglès que recullen els continguts generats durant el festival de literatura kosmopolis. realitzat per al cccb, l’any 2019. la fotografia és de cadàver exquisit.