Identitat / Grúas Santa Cruz / 2002 / Amb la col·laboració de: Jordi Pinós / Fotografia: Josep Casanova