projecte d’Identitat: Fte maximal telecomunicaciones. realitzat per a BCN Distribuciones, l’any 2005.