Comunicació / Dossiers didàctics de l’MHCB / Museu d’Història de Barcelona / 2004