projecte de Comunicació: Dossiers didàctics de l’MHCB. realitzat per al Museu d’Història de Barcelona, l’any 2004.