projecte Editorial: Craig Ellwood. Con el espíritu de la época. realitzat per a l’Editorial Gustavo Gili, l’any 2002, Amb la col·laboració de Jordi Pinós.