Senyalització / Ciaj. Centre d’informació i assessorament per a joves / Ajuntament de Barcelona / 2009