Senyalització / Centre Cultural El Remolar / Ajuntament del Prat de Llobregat / 2013 / Fotografia: Marçal Font