Editorial / Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona / Institut Cartogràfic de Catalunya – Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona / 2011