Senyalització / Biblioteca Nou Barris / Biblioteques de Barcelona / 2013 / Fotografia: Jordi Casañas

1
2.0
2.1
3.0
3.1
3.2
3.3
4
5
7