Senyalització / Biblioteca Nou Barris / Biblioteques de Barcelona / 2013 / Fotografia: Jordi Casañas