projecte de Senyalització: Biblioteca Jaume Fuster. realitzat per a Biblioteques de Barcelona, l’any 2005. l’Arquitectura és de Josep Llinàs i la fotografia de pfp.