Senyalització / Biblioteca Jaume Fuster / Biblioteques de Barcelona / 2005 / Arquitectura: Josep Llinàs