Senyalització / Biblioteca Central de Castelldefels / Àrea Metropolitana de Barcelona / 2012 / Arquitectura: Josep Muxart / Fotografia: Ago2-Oscar Ferrer-Diputació de Barcelona / Laus Plata