Senyalització / Biblioteca Central de Castelldefels / Àrea Metropolitana de Barcelona / 2012 / Arquitectura: Josep Muxart / Fotografia: Ago2-Oscar Ferrer-Diputació de Barcelona / Laus Plata

1
2
3
4
5
6
6bis
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
20
21