projecte d’identitat: Artyshow. Galeria d’art. realitzat per a artyshow, l’any 2014. la fotografia és de pfp.