projecte Editorial: Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona. realitzat per al Museu d’Història de Barcelona, l’any 2009.